Yandex

Tüm kadınlarda 40 yaşından sonra her yıl meme us ve mammografi tetkiklerinin tarama amaçlı olarak yapılması önerilmektedir. Bu yaştan önce ise şüpheli durumlarda öncelikle US yapılmalı, böylece meme dokusu mammografi sırasında alacağı radyasyondan korunmalıdır.

Meme US tetkiki için özel bir hazırlığa gerek yoktur. Hasta belden üzerindeki giysilerini soyunur ve muayene masasına sırtüstü olarak yatar. Her iki memenin ve koltukaltlarının rahat bir şekilde incelenebilmesi için kollarını başının arkasına koyar. Ultrason dalgalarının dokuya iletilebilmesi için jel uygulanır.

İnceleme sırasında tüm meme dokusu ayrıntılı olarak değerlendirilir. Amaç normal dışı oluşumları saptamaktır. Bu yöntemle memenin kistleri, iyi huylu kitleleri(fibroadenom gibi) ve kanserleri gösterilebilir. Ayrıca koltuk altında yer alabilecek lenf nodları da araştırılır. Hasta 40 yaşından küçük de olsa gerekli durumlarda mammografi tetkiki de yapılır. Yine US eşliğinde saptanan kitlelerden biyopsi de alınabilir.

Erkeklerde de nadiren de olsa memede ele gelen kitle varsa yine öncelikle US tetkiki yapılmalıdır.