Yandex

Fibroadenomlar, 20-40 yaş arası kadınlarda memede en sık görülen iyi huylu tümörlerdir. Genellikle ağrısız, ele gelen, iyi sınırlı, hareketli ve yumuşak kitlelerdir. Bu lezyonların kanser riski yoktur. Çoğunlukla görüntüleme yöntemleri eşliğinde alınan örneklere tanı koyulur. Ultrasonografi eşliğinde kriyoterapi iğnelerinin yerleştirilmesi sonrasında uygulanan dondurma işlemi ağrısız, cillte çekinti ve iz bırakmayan bir yöntem olduğu için kozmetik sonuçlar çok iyidir ve hasta memnuniyeti üst düzeydedir.

Yöntem cerrahi girişim olmadan tedavi olmak isteyen hastalar için uygun bir tedavi alternatifidir. Kriyoterapi yöntemi erken evrede iyi sınırlı, koltuk altı lenf bezlerine yayılmamış ve hücre tipi de iyi olan küçük boyutlu meme kanserlerinde de uygulanabilir. Bunun dışında cerrahi tedavinin çeşitli nedenlerle uygulanamayacağı olgularda da tedavi alternatifi olarak tercih edilebilir.


Hızlı iletişim için; 0(542) 422 43 34


Meme Fibroadenomu Olması Halinde Neler Yaşanır?

Fibroadenomun kelime anlamına bakarsak; fibroma, bağ dokusunun fibroid hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu bir oluşumdur. Adenoma, ise beze anlamına geliyor. Kadınlar söz konusu memede fark edilen bir kitle ise, hemen korkabilirler. Çoğu kişi birden çok doktora görünerek, sağlık durumlarından emin olmak isterler.

Bu hastalık kadınlarda en fazla 18-42 yaşlar arasında görülmektedir. Çoğu kadının yaşayabildiği bu durum, çok minik olduklarında bazen fark edilmeyebilir. Hemen hemen 10 kadından 6 ya da 7’sinde fibroadenomlar görülebilir. Genel bir değerlendirme yapılırsa, dünyadaki kadınların toplam yüzde 10’unda görülür. Memede oluşan iyi huylu tümörler arasında fibroadenomlar, en sık görülenleridir. Fibroadenom çoğunlukla nohut veya bezelye tanesi gibi, yuvarlak, dış duvarı düzgün, hareketli kitlelerdir.

Bu oluşumlar ayrıntılı muayenede hemen tespit edilebilir. Tespit edilen bu kitleler için önce meme ultrasonu sonrada biyopsi yapılır. Kesin tanı için biyopsi şarttır. Klinik çalışmalarda fibroadenom ile meme kanseri arasında doğrudan bir ilişkiye rastlanmamıştır. Fibroadenomlar zararsız tümörlerdir. Özetlersek fibroadenomların tedavisinden çok teşhisi oldukça önemlidir.

Meme Fibroadenomunda Tanı Yöntemleri

Meme fibroadenomu özellikle üreme dönemindeki kadınlarda görülen iyi huylu kitleler olmakla birlikte belli dönem ve yaştaki kadınlarda uygulanan tanı yöntemlerinde farklılık bulunmaktadır. 25 yaş üzerinde bulunan hastalarda klinik tanı uygulamaları yeterli olmaktadır. Aynı zamanda mamografi çekimi sırasında tespit edilen kistlerin ve fibroadenomların ayırt edilmesi oldukça zordur. Bu nedenle ince iğne aspirasyonu yöntemi uygulanması çok daha sağlıklı bir teşhis yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bununla birlikte MR mamografi yöntemi de sağlıklı bir teşhis yöntemidir ve fibroadenomları memede bulunan diğer kitlelerden ayırmada yardımcı olmaktadır. Genellikle ultrasonografi değerlendirmesi sırasında fark edilen fibroadenomların yukarıdaki yöntemler dışında intraoperatif USG, meme USG, Kor biyopsisi ya da renkli doppler USG yöntemleri ile de teşhis edilebilmesi mümkündür. Fİbroadenomların büyüklükleri ve sayılarının yanı sıra eme dokusunda oluştukları bölge; uygulanacak tedavi seçeneklerini belirleyici özelliktedir.

Günümüzde birçok doktor öncelikle hastanın yaş ve sağlık öyküsüne dayanarak tedavi ya da kontrol altında tutma seçeneklerini değerlendirmektedir. Ancak herhangi bir kansere dönüşme riski tespit ediliyorsa mutlaka en uygun tedavi yöntemi değerlendirilip uygulanmalıdır. Genellikle ameliyatsız fibroadenom tedavisi seçeneklerinin değerlendirilip uygulandığı hastaların iyileşme süreci oldukça konforlu geçmektedir.


İletişim Bilgileri

Tel: 0(312) 448 21 44

Cep: 0(542) 422 43 34

E-posta: cyucel68@hotmail.com

Filistin cad. 26/2 GOP Ankara