Yandex

Mikrodalga Ablasyonu(MWA) Nedir?

Son yıllarda girişimsel radyolojik işlemlerde, RFA yöntemine alternatif olarak yaygın uygulama alanı bulmuştur. RFA gibi çeşitli organ tümörlerinin yakılarak ortadan kaldırılmasına olanak sağlar. Radyofrekans yöntemine göre önemli avantajı daha kısa sürede daha geniş alanda etki göstermesi ve böylece daha büyük tümörlere müdahele edilebilmesidir. Dezavantajı ise daha pahalı oluşudur.

MWA yöntemi termal bir tedavi yöntemi olarak tanımlanır. Dünya genelinde değerlendirilirse; özellikle karaciğer tümörlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda ülkemizde de karaciğer tümörlerinde bu yöntem kullanılmaya başlamıştır. Mikrodalda, dokunun elektriksel iletkenliğinden etkilenmediği için akciğer ve kemikte de uygun bir ablasyon yöntemidir. Ülkemizde giderek tiroid nodüllerinde kullanımı da yaygınlaşmıştır. MWA sistemi direkt cillte ve laparaskopik olarak kullanılabilir. Ve aynı şekilde açık cerrahi ameliyatlarında da kullanılmaktadır. 

Mikrodalga ablasyonu işlemi MWA jeneratörleri ve MWA iğneleri ile yapılır. Yakılması gereken bölgenin boyutları doktor tarafından planlanır. Daha önceden yakılması gereken alanın boyutları hekim tarafından belirlenmektedir.  Planlanan boyutlar doğrultusunda, jeneratörden ısı ve zaman değerleri ayarlanır. Sistemin ana prensibi, dokudaki su moleküllerinin verilen enerji ile hareketlendirilerek hızlandırılması üzerinedir. Böylece birbirleriyle çarpışarak kinetik enerji oluştururlar. Kinetik enerji de ısı enerjisine dönüşür. İşte mikrodalga ablasyonunda temel işleyiş budur.