Yandex

Tiroid bezine ait yapısal anormallikler ve nodüller toplumda çok sık görülür. Bu bezin yüzeysel yerleşimli olması US tetkiki ile ayrıntılı olarak incelenmesine olanak sağlamaktadır.

Tiroid US tetkiki için herhangi bir özel hazırlığa gerek yoktur. İnceleme öncesinde hasta boynunu açar ve giysilerine jel bulaşmaması için gömleğinin her iki yakası ile cilt arasına havlu kağıt yerleştirilmesi uygun olur. Boynunda kolye varsa çıkartılır. Hasta sırtüstü yatar ve boyun kısmının öne çıkarılması için ensenin arkasına gelecek şekilde yastık yerleştirilir.

Tiroid bezinin her iki lobu ve ortada onları birleştiren istmus adlı parçası US ile incelenir. Beze ait yapısal anormallikler belirlenir. Nodül-nodüller varsa bunların yerleri, boyutları, sayısı ve iç yapıları belirlenir. Nodüller kistik, solid ya da karışık yapıda olabilirler. Renkli Doppler incelemesi ile hem nodüllerin, hem de genel olarak bezin kanlanması değerlendirilir.

US ile radyasyon verilmediği için tetkikin hasta için herhangi bir riski yoktur ve inceleme rahatlıkla tekrarlanabilir. Yöntem bezin yapısal anormallikleri hakkında bilgi vermesine karşın fonksiyonunu değerlendiremez. Fonksiyon değerlendirmesi için tiroid hormon düzeyi ölçümleri ve sintigrafi gibi yöntemlere başvurulur. US eşliğinde tiroiddeki nodüllerden ince bir iğne ile biyopsi de alınabilir.